ร่วมประชุม/จัดแสดงผลงาน ตามจุดเน้น สพฐ.

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.อุทัยธานี เขต1
ประจำปีงบประมาณ 2558  ตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่2  

ห้องประชุมสะแกกรัง2
28  กรกฎาคม  2558
ภาคเช้า
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น