ประชุมเตรียมรับประเมินระดับภาค

ท่านผู้ใหญ่สมัย ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ จัดการทุกอย่างเรียบร้อย รู้สึกโล่งใจ และมีความหวัง

เครดิตภาพ ครูเอี้ง เสาวภาศรี
28 กรกฎาคม 2558

ภาคบ่าย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น